Vacha

Kategorie:V: Vacha:

Eintrag vom: 26.08.2010:
Ort: 36414 Unterbreizbach
Strasse: Am Kornberg 2
Telefon: 03696220027

Eintrag vom: 16.04.2010:
Ort: 36269
Strasse: Schloß 1
Telefon: 06620318

Eintrag vom: 12.11.2010:
Ort: 36266 Heringen
Strasse: Friedrich-Ebert-
Telefon: 06624919080

Eintrag vom: 09.07.2010:
Ort: 36404 Vacha
Strasse: Ku
Telefon: 03696222824

Eintrag vom: 14.08.2010:
Ort: 36404 Vacha
Strasse: Bahnhofstr. 19
Telefon: 03696251750

Eintrag vom: 11.10.2010:
Ort: 36404 Sünna
Strasse: Alte Wiese 3
Telefon: 03696224659

Eintrag vom: 12.04.2010:
Ort: 36404 Oechsen
Strasse: Straße der Einheit 30
Telefon: 03696564904

Eintrag vom: 19.06.2010:
Ort: 36269
Strasse: Rathausstr. 7
Telefon: 066208585

Eintrag vom: 14.04.2010:
Ort: 36269
Strasse: Am Lindig 11
Telefon: 066208181

Eintrag vom: 04.10.2010:
Ort: 36269
Strasse: Am Zollhaus 26
Telefon: 066207591

Eintrag vom: 04.07.2010:
Ort: 36269
Strasse: Rathausstr. 7
Telefon: 066208514

Eintrag vom: 19.07.2010:
Ort: 36266 Heringen
Strasse: Untere Goethestr. 3
Telefon: 06624915064

Eintrag vom: 05.08.2010:
Ort: 36266 Heringen
Strasse: Lindigstr. 10
Telefon: 06624332

Eintrag vom: 02.03.2010:
Ort: 36266 Heringen
Strasse: Mühlenstr. 6
Telefon: 0662454132

Eintrag vom: 04.07.2010:
Ort: 36266 Heringen
Strasse: Fichtestr. 27
Telefon: 06624915957

Eintrag vom: 01.09.2010:
Ort: 36404 Vacha
Strasse: Turmstr. 18
Telefon: 03696224687

Eintrag vom: 24.09.2010:
Ort: 36404 Vacha
Strasse: Mozartstr. 16
Telefon: 03696224817

Eintrag vom: 10.03.2010:
Ort: 36404 Vacha
Strasse: Widemarkterstr. 9
Telefon: 03696224774

Eintrag vom: 07.01.2010:
Ort: 36404 Vacha
Strasse: Markt 2
Telefon: 01714758145

Eintrag vom: 15.07.2010:
Ort: 36404 Vacha
Strasse: Mozartstr. 16
Telefon: 03696224477

Eintrag vom: 16.12.2010:
Ort: 36404 Völkershausen
Strasse: Friedens
Telefon: 03696250430

Eintrag vom: 16.02.2010:
Ort: 36404 Völkershausen
Strasse: Steinweg 5
Telefon: 03696225996

Eintrag vom: 05.06.2010:
Ort: 36404 Völkershausen
Strasse: Hau
Telefon: 03696250557

Eintrag vom: 16.12.2010:
Ort: 36404 Oechsen
Strasse: Straße der Einheit 73A
Telefon: 03696564249

Eintrag vom: 11.09.2010:
Ort: 36269
Strasse: Kaisergraben 1
Telefon: 06620252


1 | 2