Kirtorf

Kategorie:K: Kirtorf:

Eintrag vom: 26.06.2010:
Ort: 36320 Kirtorf
Strasse: Lam
Telefon: 066359611-0

Eintrag vom: 13.10.2010:
Ort: 36326 Antrifttal
Strasse: Im Unterdorf 1
Telefon: 066313638

Eintrag vom: 23.12.2010:
Ort: 35315 Homberg
Strasse: Frankfurter Str. 25
Telefon: 066337754

Eintrag vom: 11.09.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Niederrheinische Str. 10
Telefon: 064286298

Eintrag vom: 18.06.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Am Bahnhof 8
Telefon: 064281321

Eintrag vom: 12.05.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Hinter der
Telefon: 064289249-0

Eintrag vom: 09.06.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Hinter der
Telefon: 064281233

Eintrag vom: 24.11.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Albert-Schweitzer-Str. 26
Telefon: 064286506

Eintrag vom: 03.01.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Rathausgasse 1
Telefon: 06428446754

Eintrag vom: 21.08.2010:
Ort: 35279 Neustadt
Strasse: Hindenburgstr. 17
Telefon: 06692919727

Eintrag vom: 11.08.2010:
Ort: 35329 Gemünden
Strasse: Brühlweg 10
Telefon: 06634274

Eintrag vom: 22.08.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Luchweg 1
Telefon: 064283041

Eintrag vom: 20.09.2010:
Ort: 35279 Neustadt
Strasse: Hindenburgstr. 2
Telefon: 066925828

Eintrag vom: 06.02.2010:
Ort: 35279 Neustadt
Strasse: Kasseler Str. 5a
Telefon: 066926180

Eintrag vom: 23.11.2010:
Ort: 35315 Homberg
Strasse: Friedrichstr. 3
Telefon: 06633642574

Eintrag vom: 27.09.2010:
Ort: 35315 Homberg
Strasse: Frankfurter Str. 27
Telefon: 06633235

Eintrag vom: 22.11.2010:
Ort: 35279 Neustadt
Strasse: Am Sägewerk 3
Telefon: 06692919151

Eintrag vom: 17.01.2010:
Ort: 35315 Homberg
Strasse: Stadthallenweg 1
Telefon: 06633355

Eintrag vom: 13.11.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Teichwiesenstr. 1
Telefon: 01748807794

Eintrag vom: 02.07.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Schweinsberger Str. 22
Telefon: 064291676

Eintrag vom: 06.06.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Amselweg 29
Telefon: 0642840676

Eintrag vom: 27.03.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: In der S
Telefon: 06428921190

Eintrag vom: 03.02.2010:
Ort: 35315 Homberg
Strasse: Am Hohen Tor 16
Telefon: 06633821

Eintrag vom: 14.09.2010:
Ort: 35260 Stadtallendorf
Strasse: Tir
Telefon: 064287596

Eintrag vom: 22.11.2010:
Ort: 35315 Homberg
Strasse: Frankfurter Str. 107
Telefon: 0663364050


1 | 2