Kemnath

Kategorie:K: Kemnath:

Eintrag vom: 07.01.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Wunsiedler Str. 4
Telefon: 096421522

Eintrag vom: 25.03.2010:
Ort: 95505 Immenreuth
Strasse: Rosenstr. 5
Telefon: 096427730

Eintrag vom: 24.07.2010:
Ort: 95506 Kastl
Strasse: Von-Weickmann-Str. 7
Telefon: 096423660

Eintrag vom: 12.05.2010:
Ort: 95514 Neustadt
Telefon: 09648470

Eintrag vom: 24.06.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Wunsiedler Str. 40
Telefon: 096421498

Eintrag vom: 02.11.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Schützengraben 16
Telefon: 09642476

Eintrag vom: 05.06.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Seeleite 4
Telefon: 096427040080

Eintrag vom: 23.07.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Seeleite 4
Telefon: 0921507202-0

Eintrag vom: 27.04.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Anzensteinstr. 30
Telefon: 09642439

Eintrag vom: 11.03.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Stadt
Telefon: 09642915229

Eintrag vom: 27.11.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Seeleite 4
Telefon: 09642584

Eintrag vom: 15.09.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Seeleite 4
Telefon: 096427033768

Eintrag vom: 16.03.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Seeleite 4
Telefon: 0964270348-0

Eintrag vom: 28.02.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Telefon: 0964219222

Eintrag vom: 19.07.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Strasse: Werner-von-Siemens-Str. 6
Telefon: 09642455

Eintrag vom: 26.02.2010:
Ort: 95478 Kemnath
Telefon: 096427297

Eintrag vom: 06.02.2010:
Ort: 95508 Kulmain
Strasse: Oberbrucker Str. 1
Telefon: 09642915151

Eintrag vom: 27.09.2010:
Ort: 95506 Kastl
Strasse: Kulmstr. 16
Telefon: 09642702120